Телефон
E-mail uristesl@mail.ru

Переводы по дисциплине "Латинский язык"

 
Перевод (000464)
Перевод (000464)

Город: Красноярск 

Оригинальность: неизвестно 

Год написания: 2013 

Количество страниц: 8

400
 
руб.
Купить

Содержание (000464):

1. Vim vi repellere licet. 2. Qui quae vult dicit, quae non vult audit (Terentius). 3. Reus suam culpam negabat (fatetur, recognoscit). 4. Filius meus per fundum tuum aquam ducebat. 5. Reus causam suam dicere non poterat. 6. Advocatus in foro causam dicebat. 7. Dum aberam, amicus meus negotia mea gerebat. 8. Ius est ars boni et aequi. 9. Iudices, qui ex lege iudicatis, obtemperare legibus debetis (Cicero). 10. Legis virtus est imperare, vetare, permittere, punire (Modestinus). 11. Non rex est lex, sed lex est rex. 12. Scire leges non est verba legum tenere, sed vim ac potestatem (Dig.). 13. Par in parem non habet iurisdictionem. 14. Omnis definitio in iure periculosa est (Iavolenus). 15. Accessio cedit principali. 16. Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio (Modestinus). 17. Consensu fiunt obligationes: in emptionibus-venditionibus, locationibus-conductionibus, societatibus, mandatis. 18. Abusus non tollit usum. Ab abusu ad usum non valet consequentia. 19. Damnum aut casu aut culpa fit. 20. Actionem praetor dat. Actio a praetore datur. 21. Avus alimenta nepoti praestabat. Alimenta nepoti ab avo praestabantur. 22. Uxor filii loco filiae habebatur. Uxorem filii loco filiae habebant. 23. Quod attinet ad ius civile, servi pro nullis habebatur; quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt. 24. Onere duplici nemo debet gravari. 25. Matrimonium dissolvitur aut bona gratia, aut cum ira animi. 26. Nemo debet bis puniri pro uno delicto. 27. Si aurum promittitur et, quasi aurum, aes datur, non liberatur debitur. 28. Ius publicum privatorum pactis mutari non potest (Papinianus). 29. Imperitia culpae adnumeratur. 30. Reus in exceptione actor est. 31. Capitis deminutio tria genera sunt: maxima, media, minima. Nam tria habemus: libertatem, civitatem, familiam. Si libertatem amittimus, maxima est capitis deminutio. Si libertatem retinemus, sed civitatem amittimus, media est capitis deminutio. Si et libertas et civitas retinentur, familia tantum mutatur, minima est capitis deminutio. 32. Servi pro nullis habebantur. Servos pro nullis habebant. 33. Superficies solo cedit (Gaius). 34. Ius publicum est, quod ad statum rei Romanae spectat, privatum, quod ad singulorum utilitatem (Ulpianus). 35. Res iudicata pro veritate habetur. 36. Nemo ex suo delicto meliorem suam condicionem facere potest. 37. In dubio est causa possidentis. 38. Lex posterior derogat priori. 39. Corruptio optimi pessima est. 40. Speramus optima. 41. Adoptio imitatur naturam: minor natu non potest maiorem adoptare (Iustinianus). 42. Omnis obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto (Gaius). 43. Qui in iure confessus est, suam confessionem infirmare non potest. 44. Poena scelus secuta est. 45. Populus Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur (Gaius). 46. Quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri sunt subiectae (Gaius). 47. Nulla lex satis commoda omnibus est (Cato). 48. Inter virum et uxorem donationes nullius momenti erant. 49. Caput et fundamentum totius testamenti est heredis institutio (Gaius). 50. Nemo iudex in propria causa est. 51. Ius populi Romani constat ex legibus, plebiscitis, senatus consultis, constitutionibus principum, edictis eorum, qui ius edicendi habent, responsis prudentium (Gaius). 52. Lex est, quod populus iubet atque constituit. 53. Plebiscitum est, quod plebs iubet atque constituit (Gaius). 54. Edicta sunt praecepta eorum, qui ius edicendi habent; ius autem edicendi habent magistratus populi Romani (Gaius). 55. Responsa prudentium sunt sententiae eorum, quibus permissum est iura condere (Gaius). 56. Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur (Gaius). 57. Ait praetor: si non habebunt advocatum, ego dabo. 58. Ait praetor: pacta conventa, quae neque dolo malo neque adversus leges, plebiscita, senatus consulta, decreta, edicta principum fiunt, servabo (Dig.). 59. Inimicorum ingentes copias non timebamus, non timemus et non timebimus. 60. Consilium tuum mihi utilissimum erit. 61. Iustitiam colimus, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes (Dig.). 62. Nemo potest esse simul actor et iudex. 63. Nemo potest sibi debere. 64. Nemo praesumitur malus. 65. Nemo punitur pro alieno delicto. 66. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. 67. Mens sana in corpore sano. 68. Historia est magistra vitae.- История — учитель жизни. 69. Omnia fluunt, omnia mutantur. 70. Vivere, Lucili, militare est (Seneca). 71. Periculum est in mora (Titus Livius). 72. O tempora, o mores! (Cicero). 73. Salus populi suprema lex (Cicero). 74. Inter arma leges silent (Cicero).75. Amicus Plato, sed magis amica veritas est. 76. Sub nomine pacis bellum latet (Cicero). 77. Historia – testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis. – История - это свидетельница времени, свет истины, жизнь памяти, учительница жизни, вестница древности. 78. Quod licet Iovi, non licet bovi. 79. Dolor gravis, sed brevis; dolor longus, sed levis. 80. Fortes fortuna adiuvat (Cicero).81. Manus manum lavat (Seneca). 82. Litterarum radices amarae, fructus dulces (Cicero). 83. Amissum, quod nescitur, non amittitur (Publilius Syrus). 84. Libertas inaestimabilis res est (Paulus). 85. Amicus cognoscitur amore, more, ore, re. 86. Lex universa est, quae iubet nasci et mori (Publilius Syrus). 87. Impares nascimur, pares morimur (Seneca). 88. Non progredi est regredi. 89. Potius sero, quam nunquam. 90. Consuetudo est altera natura. 91. Hic spinas colligit, ille rosas (Petronius). 92.Ignoranti portum nullus ventus suus est. –93.Dum vivimus, vivamus! 94. Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! 95. Nullus videtur dolo facere, qui iure suo utitur.
 
Перевод (000465)
Перевод (000465)

Город: Красноярск 

Оригинальность: неизвестно 

Год написания: 2012 

Количество страниц: 3

400
 
руб.
Купить

Содержание (000465):

1. Respublica nostra 2. Athenae. Roma. Mosqua. Tiberis. Pontus Euxinus. 3. Plautus. Vergilius. Horatius. Gaius Julius Caeser. Marcus Tullius. 4. Pomponius -. Papinianus. Ulpianus. Modestinus. Justinianus.5. Pacta conventa.6. Corpus Juris civilis.7. Jus utendi – fruendi. 8. Jus gentium. 9. Juirisprudentia anteiustiniana. 10. Jus praetorium. 11. Bona fides.12. Leges Juliae de iuridictione.13. Lex agrarian. 14. Decemviri legibus scribundis.15. Leges doudecim tabularum. 16.Res corporales et incorporales. 17. Note bene. 18. Prima facie. 19. Mutatis mutandis. 20. Et cetera. 21. Quantum satis. 22. Vis maior. 23. Status quo ante. 24. Tabula rasa. 25. Terra incognita. 26. Persona grata. 27. Dolus malus.28. Culpa lata. 29. Ager publicus. Ager privatus. 30. Malum necessarium.31. Rara avis. 32. Corvus albus (Juvenalis). 33. Societas leonine. 34. Jus vitae ac necis. 35. In iure et in iudiciо.36. Aurea mediocritas (Horatius). 37. Pater familias. 38. Patrum more. 39. Alma mater. 40. Crimen grave; culpa lata; culpa levis. 41. Poena gravis; poena levis.42. Primus inter pares. 43.Tacitus consensus. Tacito consensu. 44. Large manu. Parco manu. Manu militari.45. Matrimonium cum manu. Matrimonium sine manu. 46. Casus belli. Causa belli. 47. Bona fides. Mala fides.48. Bonae fidei possessor.49. Ante meridiem. Poss meridiem.50. Actio in rem. Actio in personam. 51. Eo ipso. Ipso iure.52. Ad litteram.53. Ad infinitum. 54. Ad Kalendas Graecas. 55. Ad memorandum.56. Cui prodest? 57. Cum grano salis. 58. Modus agenda –. Modus Vivendi. 59. Semper idem. 60. Nec plus ultra. 61. Ne quid nimis. 62. Post hos, ergo propter hoc. 63. Quod erat demonstrandum. 64. Sine ira et studio. 65. Verbatim. 66. Volens nolens. 67. Viri boni arbitrio. 68. Pium desideium. 69. Iniuria atrox. 70. Reformatio in peius. 71. Maximus in minimis. 72. Condicio, sine quo non. Condiciones, sine quа non. 73. Verba desunt. 74. Culpam suam negant. Culpam nostramus. Culpa vestram negates. 75. Sententiam Scevolae probamus. 76. Centum dare spondes? spondee. 77. Respondere, cavere, agree. 78. Dare, facere, praestare. 79. Sententia Pauli vera est. 80. Causa iusta est. 81. Papinianus libro quinto responsorum it scribit. 82. Nec legere, nec scribere possunt. 83. Pecuniam habeo – у меня есть деньги. Pecunia .84. Ad vim atque arma descendere. 85. Dicere solemus; dici solet. 86. Lege artis. 87. Patriam amamus, patriam defendimus. 88. Dum, spiro, spero.89. Cum tacent clamant. 90. Nauta navigat, agricola arat. Nu navigas, ego ano. 91. Agricola villam possidet.92. Magister rogat, discipulus respondet. 93. Cur taces? Respondere debes. 94. Catilina copias ducit. 95. Quid dicis? Nihil dico, taceo. Quid dicitis? Nihil dicimus, tacemus. 96. Quid facis? Epistulam scribo. 97. Quid agis? Quomodo vales? Si vales, bene est, ego valeo. 98. Primus inter pares. 99. De te fibula narrator. 100. Tartium non datur.